Łowiszko Szczupaka
Dziewiszewo

Dziewiszewo stanowi bardzo dogodny punkt do wszelkiego rodzaju mazurskich wypraw. Liczne polne drogi i dukty leśne sprzyjają wycieczkom pieszym – również z kijkami nordic walking – oraz rowerowym. Podczas takich wypraw warto mieć pod ręką aparat fotograficzny, gdyż prawie na każdym kroku otwierają się tutaj przed nami przepiękne i wyjątkowe krajobrazy, a spotkanie oko w oko z mazurskim jeleniem, łosiem lub innymi tutejszymi zwierzętami, to rzecz więcej, niż pewna. Bardzo owocne może być również ptasie fotosafari. Okolice Dziwiszewa objęte są ochroną prawną (tzw. Dyrektywa Ptasia sieci „Natura 2000”) właśnie ze względu na licznie tu występujące rzadkie gatunki ptaków.

zdjecia_fotosafari